دانلود کاربرگهای اطلاعاتی
کاربرگهای اطلاعاتی مناقصه گران تامین کنندگان
کاربرگهای اطلاعاتی مناقصه گران خدمات پیمانی
كاربرگهاي ارزيابي كيفي مشاوران
آيين نامه نحوه ارسال پيشنهادات
پرسشنامه ارزيابي كيفي پيمانكاران
پرسشنامه عمومي ارزيابي سطح 1
پرسشنامه عمومي ارزيابي سطح2
پرسشنامه عمومي ارزيابي سطح3
پرسشنامه سازندگان داخلي
پرسشنامه غيرسازندگان داخلي
كليه حقوق و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به شركت پالایش نفت تهران است
Administrator@TehranRefinery.ir