واحدهاي جديدالاحداث

Light Naphtha Hydro Treating and Isomerization
L.N.H.D.T. (Gasoline plan)


  • اهداف طرح: حذف تركيبات گوگرد و ازت و افزايش عدد اكتان خوراك از 82 به 90 در يك فرآيندكاتاليستي در حضور كاتاليست پلاتين بر روي آلومیناي كلردار شده از اهداف اين طرح مي باشد.

  • خوراك: LSRG و Light Isomax Naphtha Pentane

  • محصول اصلي: بنزين با عدد اكتان بالا.

  • محصول جانبي: LPG و Off-gas

  • ظرفيت: 1800 BPD

  • سال راه اندازي: 1391

كليه حقوق و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به شركت پالایش نفت تهران است
Administrator@TehranRefinery.ir