اخبار نفت
زمانبندی مصاحبه برای پذیرفته شدگان

كليه پذيرفته شدگان مي بايست طبق جدول زماني زير با دردست داشتن مدارك كسري ذكر شده به محل شركت پالايش نفت تهران- ابتداي جاده قديم قم بلوار شهيد تندگويان درب اصلي حراست- اداره آموزش تجهيز نيروي انساني مراجعه نمايند. در صورت هرگونه ابهام و يا سوال با شماره تلفن 51-55901021 داخلي 43750 تماس حاصل فرمائيد.
توجه: مدارك قابل ارائه جهت اثبات بومي بودن شركت كنندگان بشرح زير مي باشد:
- سند مالكيت (بنام خود ، والدين يا همسر)
- اجاره نامه معتبر همراه كدرهگيري (بنام خود ، والدين يا همسر)
- ساير مداركي كه بومي بودن را به اثبات برساند (با تائيد كميته مصاحبه فني/تخصصي)

دانلود فایل زمانبندی مصاحبه برای پذیرفته شدگان در آزمون شرکت پالایش نفت تهران
كليه حقوق و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به شركت پالایش نفت تهران است
Administrator@TehranRefinery.ir